"Ik heb precies de coaching gehad die ik nodig had. Het was voor mij een enorme eye-opener toen Anje mij voorzichtig een spiegel voorhield."

P. van Moergestel, Mechanical Engineer

Kijk op Mens en Werk

Onze missie is: mensen inspireren om hun unieke werkpotentieel op eigen wijze te vervullen en daarbij een bijdrage te leveren aan een gezonde en leefbare wereld met een hoge standaard qua sociale, ecologische en technische ontwikkeling.

Hierbij durven wij het aan om patronen te doorbreken en anders te denken. Het is nodig dat mensen zich meer bewust zijn van de impact van hun gedrag op de ander en de wereld om ons heen. De wereld van werk zal behoorlijk veranderen.

We zullen de transformatie door moeten maken naar een duurzame samenleving met een hoger niveau van (inclusief) denken en handelen. Mensen worden meer ondernemers van hun eigen arbeid en loondienst bestaat uit een werkweek van 15 uur per week. Daarnaast ontwikkelen mensen zich door te studeren en te reizen: letterlijk, digitaal of in de geest.

BMWZ helpt je (met liefde, lef en respect) om het beste uit jezelf te halen. Zodat de mensen om je heen daar ook de vruchten van plukken. Durf te kiezen voor je eigen pad. Ook als je daarvoor gebaande paden moet verlaten...

Een gebaand pad is het pad van een ander.

Kijk op Bareman

Anje Bareman bundelt haar kennis en ervaring in een productenpakket waarin een andere kijk op werken centraal staat: van Human Resources naar Human Relations. Met een onconventionele, open blik kijkt zij naar mensen en situaties. Haar oplossingen zijn nooit standaard, omdat zij verbanden legt waar anderen dat niet doen en omdat ze altijd rekening houdt met de menselijke maat, zonder de zakelijke aspecten uit het oog te verliezen.

Na diplomering als algemeen en psychiatrisch verpleegkundige, heeft Anje HBO Maatschappelijke Dienstverlening en Personeelswerk gedaan. Vervolgens kreeg zij de kans haar zakelijke kwaliteiten te benutten als vestigingsmanager bij de Randstad Dienstengroep. Hierdoor kreeg zij zicht op banen, beroepen en arbeidsmarkt en leerde de kunst om 'de juiste persoon op de juiste plaats' te krijgen. Vervolgens werkte zij als leidinggevende en als docent Communicatie, Persoonlijke Effectiviteit en Organisatieontwikkeling.

In de functie van adviseur bij arbeidsverhoudingen werd zij geregeld geconfronteerd met problemen in de samenwerking en ook met ongewenste omgangsvormen. Dit heeft ertoe geleid dat zij eerst een opleiding tot mediator volgde en vervolgens tot vertrouwenspersoon. Ook veranderingen in de loopbaan van mensen leidde tot inschakelen van haar brede expertise en schakelvermogen.

BMWZ inschakelen levert nieuwe, soms ongebruikelijke oplossingen op!