"Je zou genoegen kunnen nemen met wat je 'hebt'. Maar je zou ook de hulp kunnen inschakelen van Anje om erachter te komen wat je 'wilt'. (...) Mij heeft ze enorm geholpen om een keuze te maken in mijn carrière."

GJ Bogert, Senior Application Expert

Werk

Je staat op een kruispunt in je leven. Je voelt dat er iets moet veranderen. Van binnen uit of vanwege veranderingen op het werk. Misschien zit je in een verbeteringstraject. Of is er geen goede match meer tussen wat jij wilt en wat er van je verwacht wordt. Reorganisatie, boventalligheid, niet goed functioneren, demotie. Het kan je overkomen. Maar het kan ook een eigen keuze zijn om op zoek te gaan naar nieuw perspectief.

Loopbaancoaching (NOLOC)

Professionals willen zich blijven ontwikkelen. Ken jij jezelf en je competenties? Weet jij wat je wilt, wat je kunt en welke beroepen en functies daarbij passen? Zijn er redenen waarom jij wilt werken aan nieuw perspectief? Tijd om een persoonlijke, deskundige en doortastende coach in de arm te nemen.

Ontwikkelingstrajecten

Jij zit in de situatie waarin er van je gevraagd wordt om bepaalde competenties te ontwikkelen of aan te scherpen. Dit kan verschillende redenen hebben zoals een reorganisatie, het aanpassen aan een nieuwe situatie of een verbetertraject waarbij je op bepaalde prestaties, verrichtingen of gewenst gedrag gecoacht kan worden.

Re-integratie 1e en 2e spoor

Op dit moment heb je een baan, maar je bent wegens ziekte niet in staat je eigen werk te verrichten. Misschien moet je huidige werk worden aangepast. Of wordt er gekeken of er een andere, passende functie is binnen de organisatie. Mogelijk moet je op zoek naar werk bij een andere werkgever. Hoe dan ook, ziek zijn is niet prettig. Niet voor jou als werknemer, noch voor je werkgever. Dit kan ingrijpend zijn, maar ook ingewikkeld. Omdat er wettelijke regels zijn rondom re-integratie.